پیــشگامــان جـــاده 

امدادخودرورشت1893☎️
حمل خودرو رشت 1893☎️
امدادخودرونیسان رشت 1893☎️
جرثقیل نیسان رشت
حمل خودرو کفی خودروبر رشت
شماره ۱۸۹۳ بدون کد امدادخودرو رشت
شماره ۱۸۹۳ بدون کد حمل خودرو رشت
بصورت شبانه روزی در خدمت مردم عزیزمیباشد
شبانه روزی
دارای تعمیرگاه شبانه روزی در رشت
دارای تعمیرگاه تخصصی خودروهای لیفان و ام وی ام