پیــشگامــان جـــاده 

درباره ما

تاریخچه

 امدادخودروپارسیان خزر

امداد خودرو گیلان

امدادخودرو پارسیان خزر به دلیل بزرگی  و وسعت استان گیلان و مناطق خوش حال و هوای مناطق دریایی و جنگل و مزارع گیلان و بدلیل مسافرخیزبودن استان گیلان و توریستی  بودندکل گیلان مارابران داشت که جهت رفاه حال مردمان کشورم و مردم و هم استانی های عزیزم که با خودروبه جاده های گیلان سفر میکنند

دیگر نگران خرابی خودروخود در جاده هایی گیلان نباشند-ما به ان شدیم که به کار خود گسترش بدیم و شرکت امدادخودروگیلان را با اسم پیشگامان جاده ها پارسیان خزر با شماره ثبت 21800 به ثبت کشوری رساندیم و شروع به جذب متخصصین فنی خودرو و حمل خودرو کردیم و حالا بزرگترین شرکت امدادخودرویی در استان گیلان هستیم که در امر فنی موتور وگیربکس و غیره … فعالیت داریم راه های ارتباطی با ما

1893 بدون کد

09115506904

09113400107

ادرس گیلان رشت

مکانیک سیار رشت _ مکانیک سیار انزلی_مکانیک سیار خمام /مکانیک سیار لوشان/مکانیک سیار منجیل

امدادخودروگیلان-امدادخودرورشت-امدادخودروانزلی-امدادخودروخمام-امدادخودروفومن-امدادخودرولاهیجان-امدادخودرواستانه اشرفیه و غیره …..

امدادگران ما