پیــشگامــان جـــاده 

شماره 09113400107 یا 1893 بدون کد مرکز امدادخودرو پارسیان خزر بصورت

شبانه روزی در کل استان گیلان اماده ارایه خدمات زیر میباشد

حمل خودرو یا نیسان

حمل خودرو با خودروبر کفی

مکانیک سیار گیلان

تعمیرات در محل خودرو گیلان

امدادباطری در گیلان

یدک کش نیسان و بکسل گیلان

09113400107

09115506904