پیــشگامــان جـــاده 

شرکت امداد خودرو گیلان 1893☎️( پارسیان خزر ) یا همان امداد خودرو رشت

با مدیریت مهندس مسعود حقیقی در استان گیلان با سابقه 15 ساله در امر امداد خودرو کشور و استان گیلان و شهرهایی گیلان شروع به فعالیت کرده است .

مهندس مسعود حقیقی در حضور خبرنگاران از رونمایی خط تلفن 4 رقمی 1893☎️ بدون گرفتن پیش کد برای گیلانیان عزیز خبر داد
و به زودی در کل کشور فعالسازی می‌شود و همچنین با بیان این موضوع ک این مجموعه داراي مجموعه بزرگی از قبیل = حمل خودرو با نیسان به تمام نقاط کشور =امداد خودرو در کل استان گیلان = حمل خودرو کفی= خودروبر و خودرو سوار گیلان به تمام نقاط کشور=مکانیکی سیار در کل گیلان = امداد باطری در گیلان = باطری سازی سیار در گیلان = پنچر گیری سیار در گیلان =دارای مراکز تعمیرگاهی در گیلان =دارای انواع دستگاه های عیب یابی در گیلان= دارای نیسان چرخگیر حمل خودرو در گیلان = دارای جرثقیل بالابر در گیلان رشت
مردم عزیز استان گیلان می‌توانند بصورت شبانه روزی 24 ساعته با مرکز پیام ما به شماره 1893 بدون گرفتن پیش کد از خدمات با استفاده نمایند .
همچنین شماره های ضروری ما

۱۸۹۳☎️☎️بدون کد در استان گیلان

09113400107
09115506904
01333725897 در صورت تماس ضروری

خدمات امداد خودرو و رشت گیلان شامل زیر میباشد .
خودروبر رشت _ کفی رشت _جرثقیل رشت _
خودرو سوار رشت _جرثقیل نیسان رشت_ نیسان یدکش رشت_ امداد خودرو 1893_حمل خودرو 1893_ امداد خودرو نیسان 1893_ تعمیر گاه شبانه روزی رشت 1893 _ مکانیک سیار 1893 _ جرثقیل سیار رشت 1893_ خودرو بر رشت 1893_ جرثقیل یدکش نیسان انزلی 1893_ چرخگیر نیسان گیلان 1893_ امدادسیار رشت 1893_ جرثقیل نیسان فومن 1893_نیسان یدک کش فومن 1893_ امداد تعمیر در محل فومن 1893_ امداد تعمیر در محل فومن 1893_ مکانیک امداد سیار رشت 1893 _ جرثقیل نیسان فومن 1893_ نیسان یدک کش فومن 1893_ امداد تعمیر در محل فومن 1893_ مکانیک سیار فومن 1893_ امدادخودرو ایران فومن 1893 _ امداد خودرو خودروبر انزلی 1893 _ جرثقیل انزلی 1893_ مکانیک سیار امداد سیار رشت 1893_ خودرو سواری انزلی 1893_ خودروبر گیلان 1893_خودرو سوار تالش1893_ نیسان یدک کش تالش1893_ مکانیک سیار تالش1893_ یدک کش نیسان جرثقیل تالش1893_ کفی حمل خودرو لاهیجان1893_ نیسان یدک کش خودرو بر لاهیجان 1893_مکانیک سیار و باطری ساز سیار لاهیجان 1893_حمل و نقل خودرو گیلان1893 بدون کد_حمل خودرو از انزلی1893 بدون کد _حمل خودرو و از رشت به تمام نقاط ایران 1893بدون کد _کفی خودروبر نیسان یدک کش لاهیجان1893 بدون کد_ حمل خودرو از تهران به گیلان09113400107 _قیمت حمل خودرو و رشت1893 بدون کد_ شماره امداد خودرو رشت1893 بدون کد _ یدکش نیسان رودسر1893 بدون کد _کفی خودروبر و حمل خودرو رودسر 1893بدون کد _حمل خودرو رودسر1893 بدون کد_ امداد خودرو رودسر1893 بدون کد_ جرثقیل امداد رشت انزلی1893 بدون کد _خودروبر آستانه اشرفیه 1893 بدون کد _خودروبر نیسان لوشان 1893 بدون کد _کفی خودروبر حمل خودرو لوشان1893 بدون کد _مکانیک سیار لوشان 1893بدون کد_ امداد خودرو و حمل خودرو لوشان 1893بدون کد_ کفی خودروبر لوشان1893 بدون کد _نیسان یدک کش امداد خودرو1893 بدون کد _امداد خودرو کفی منجیل1893 بدون کد_ کفی خودروبر منجیل1893 بدون کد_ کفی امداد خودرو لوشان1893 بدون کد_ امداد خودرو حمل خودرو لوشان 1893بدون کد _کفی خودروبر لوشان1893 بدون کد_ نیسان یدک کش امداد خودرو لوشان1893 بدون کد_ امداد خودرو تفریحی منجیل1893 بدون کد_ کفی خودروبر منجیل1893 بدون کد _کفی خودرو سوار منجیل و امداد خودرو نیسان منجیل 1893بدون کد _امداد نیسان منجیل1893 بدون کد_ امداد ایران نیسان حمل خودرو منجیل1893 بدون کد _شماره امداد خودرو منجیل 1893 بدون کد_ شماره منجیل1893 بدون کد _نیسان و حمل خودرو منجیل 1893بدون کد _شماره امداد خودرو منجیل1893 بدون کد _شماره امداد خودرو لوشان1893 بدون کد_ شماره حمل خودرو لوشان شماره امداد خودرو رودبار1893 بدون کد_ شماره امداد خودرو رودسر1893 بدون کد_ شماره امداد خودرو انزلی1893 بدون کد_ شماره امداد خودرو فومن 1893بدون شماره امداد خودرو رودسر1893 بدون کد_ شماره امداد خودرو اسالم خلخال 1893بدون کد_ شماره امداد خودرو لشت‌نشا1893 بدون کد_ شماره امداد خودرو کوچصفهان و لولمان1893 بدون کد_ شماره حمل خودرو انزلی1893 بدون کد_ شماره خودروبر لوشان منجیل1893 بدون کد_ نیسان یدک کش و حمل خودرو و رودبار 1893بدون کد_ خودرو سواری یدکش 1893 بدون کد_ نیسان امداد خودرو حمل خودرو رودبار منجیل 1893بدون کد_ شماره امداد خودرو و حمل خودرو رودبار1893 بدون کد _حمله خودرو نیسان هشتپر1893 بدون کد _نیسان یدک کش حمل خودرو و هشت پر 1893بدون کد _ خودروبر خودرو سواری هشت پر و تالش1893 بدون کد_ شماره امداد خودرو و حمل خودرو و تالش هشتپر 1893 بدون کد_ خودروبر صومعه سرا 1893 بدون کد_