پیــشگامــان جـــاده 

شماره مرکز پیام

شبانــــــــه روزی

امدادخودروسنگر_شماره 1893☎️حمل خودرو سنگر

حمل خودرو سنگر_امدادخودروسنگر_جرثقیل نیسان سنگر_کفی خودروبر سنگر_۱۸۹۳ بدون نیاز به کد شماره تعمیرات در محل سنگر_مکانیک سیارسنگر_امدادباطری سنگر_شماره امدادخودرو سنگر ۱۸۹۳

امدادخودرورودسر_شماره 1893بدون کد حمل خودرو رودسر

امدادخودرورودسر_1893☎️بدون کد حمل خودرو رودسر_خودروبر کفی رودسر_جرثقیل نیسان رودسر_تعمیرات در محل رودسر_یدک کش نیسان رودسر مرکز پیام امدادخودروسراسری پارسیان خزر استان گیلان بصورت شبانه روزی در خدمت مردم گیلان و مسافران عزیز میباشد ۱۸۹۳ شماره تلفن امدادخودرو رودسر ۰۹۱۱۳۴۰۰۱۰۷ شماره حمل خودرو رودسر