پیــشگامــان جـــاده 

1893شماره تماس نیسان یدک کش رشت

شماره امدادخودرورشت 1893 بدون کد 1893 بدون کد نیسان یدک کش رشت -حمل خودرورشت-مکانیک سیاررشت-1893 مرکز امدادخودروگیلان-1893 مرکزحمل خودروگیلان بصورت شبانه روزی در کل استان گیلان میباشد امدادخودذو رشت حمل خودرو رشت تعمیرگاه شبانه روزی رشت